[26 lipca 2017]

W styczniu 2017 Senat przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi otrzymanie zasiłku pogrzebowego po pochowaniu dziecka martwo urodzonego na podstawie samej karty zgonu, czyli bez konieczności ubiegania się o akt urodzenia, co oznacza, że państwo polskie przestałoby już zmuszać rodziców po utracie dziecka do poznania jego płci - aby otrzymać akt urodzenia uprawniający do otrzymania zasiłku pogrzebowego po pochówku dziecka.

Gdy zmiany te wejdą w życie, nie będzie już konieczne ustalanie płci dziecka, które zmarło i które zostało pochowane.

Matka dziecka martwo urodzonego będzie wreszcie mogła godnie pożegnać swoje dziecko i nie będzie już zmuszana przez nieludzkie obecnie przepisy do dowiedzenia się, jaka była płeć jej dziecka - jeśli nie stać ją na pochówek bez wsparcia zasiłku pogrzebowego.

Sejm jednak najwyraźniej uznał, że nie warto pomagać kobietom po poronieniu, ponieważ do chwili obecnej prace nad tym projektem w Sejmie nawet się nie rozpoczęły (od stycznia 2017!)

Prace Sejmu, a raczej ich brak, nad tak ważnym dla każdej kobiety po poronieniu projektem, można śledzić tutaj: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EB89BF98BF9F9DAAC12580B5004F704C 

 

W związku z powyższym apelujemy do Was o wysyłanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapytań, kiedy komisja zabierze się do prac nad tym projektem.

Zapytanie takie można złożyć w bardzo prosty sposób, za pomocą tego formularza:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/contact.xsp?type=PSR

 

Jako temat listu wpisujemy "druk 1250", a proponowana treść zapytania może być np. taka:

Uprzejmie proszę o informację, kiedy Szanowna Komisja planuje zająć się senackim projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 1250), który pozwoli kobiecie po martwym urodzeniu dziecka godnie je pochować bez względu na to, na jakim etapie ciąży dziecko zmarło.

Pozwolę sobie zauważyć, że projekt czeka na prace w komisji od stycznia 2017.

 

 

comments powered by Disqus