• Wczesne poronienie - poronienie w pierwszych tygodniach ciąży, gdy faktyczna płeć dziecka jest niemożliwa do ustalenia w inny sposób, niż badaniem genetycznym.
  • Martwe urodzenie* - "Zgon płodu (urodzenie martwe) jest to zgon następujący przed całkowitym jego wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki. O zgonie świadczy to, że po takim wydaleniu lub wydobyciu płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięsni zależnych od woli." 
* definicja zawarta w "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka", w "Instrukcji wypełniania zgłoszenia”".
comments powered by Disqus