• Kobieta po każdym poronieniu ma prawo do:
    • skróconego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze minimum 7 i maksimum 56 dni),
    • zasiłku pogrzebowego z ZUS w pełnym wymiarze 4000zł w przypadku, gdy przeprowadziła pochówek dziecka.
  • Do skorzystania z powyższych uprawnień konieczne jest zarejestrowanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego, potwierdzone otrzymaniem aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.
  • USC wystawia akt urodzenia wyłącznie w przypadku, gdy szpital przekaże do USC Kartę martwego urodzenia.
  • Szpital ma obowiązek wystawienia Karty martwego urodzenia zawsze, gdy płeć dziecka jest możliwa do określenia. 
  • Nie istnieje podstawa prawna do żądania przez szpital od rodziców martwo urodzonego dziecka wykonania na ich koszt badania genetycznego ustalającego płeć ich martwo urodzonego dziecka, jeśli rodzice żądają od szpitala wydania Karty martwego urodzenia. Szpital jest uprawniony do twierdzenia, że nie jest możliwe określenie płci dziecka, wyłącznie wtedy, gdy szpital przeprowadził badanie genetyczne płci, które nie pozwoliło ustalić płci.

 

 

 

comments powered by Disqus