Odpowiedź nadesłana mailem w dniu 31 października 2014r.

 

Szanowni Państwo

Potwierdzamy wpływ Państwa listu nadesłanego pocztą elektroniczną z dnia 29 września 2014 roku skierowanego do Pani Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który został przekazany do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielenia odpowiedzi.

Z pełnym zrozumieniem i szacunkiem odnosimy się do Państwa sytuacji życiowej. Śmierć wyczekiwanego dziecka niewątpliwie dla każdego rodzica jest największym dramatem życiowym. Łącząc wyrazy współczucia, uprzejmie informujemy, że zapoznaliśmy się z Państwa uwagami i spostrzeżeniami odnoszącymi się do przepisów prawa regulujących sprawy związane z rejestracją urodzeń. Zapewniamy, że cała napływająca korespondencja jest analizowana a wnioski - wypływające z listów obywateli - są przekazywane, zgodnie z przyjętym trybem, Panu Prezydentowi oraz kierownictwu Kancelarii.

Jednocześnie informujemy, że zarówno uchwalenie nowych ustaw, jak i dokonanie zmian już obowiązujących przepisów prawa leży wyłącznie w kompetencji Sejmu RP.

Jak Państwu zapewne wiadomo, 10 października 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620). Ustawa została przekazana do Senatu. Proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony.

Komplet informacji o przebiegu procesu legislacyjnego oraz opis stanu prac nad skierowanymi do Sejmu projektami zawiera internetowy serwis Kancelarii Sejmu (http://www.sejm.gov.pl ). O stosowne informacje mogą się Państwo także zwrócić do Kancelarii Sejmu: ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Z poważaniem
Magdalena Kycia
Główny specjalista
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38
e-mail: blo@prezydent.pl

 

 

comments powered by Disqus