Poniżej odpowiedź Pani Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyny Barbary Kozłowskiej:

comments powered by Disqus