"Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. "
(cytat ze strony internetowej... Ministerstwa Zdrowia)
 
 
 
Przesłane zapytania do urzędników administracji państwowej, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

1. Pismo do Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 22 stycznia 2014), w sprawie Komunikatu dotyczącego rejestracji dzieci martwo urodzonych w urzędach stanu cywilnego

Odpowiedź z dnia 18 lutego 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

2. Pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumanna (data wysłania 28 stycznia 2014), w sprawie konsultacji MSW dotyczącej prac nad nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. Pismo dotyczy komentarza Sekretarza Neumanna dotyczącego proponowanych przez MSW zmian w Ustawie.

Zażalenie na nieudzielenie odpowiedzi wysłane w trybie art. 37 k.p.a. do Ministra Zdrowia w dniu 15 marca 2014r.

Odpowiedź z dnia 25 marca 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

3. Pismo do Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 11 lutego 2014), w sprawie odpowiedzi, jakiej udzielił szpital poproszony o podanie podstawy prawnej do odmowy wpisania płci dziecka do pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka dopóki rodzice nie wykonają na własny koszt badania genetycznego ustalającego płeć dziecka.

Odpowiedź z dnia 18 lutego 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

4. Pismo do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego (data wysłania 12 lutego 2014), w sprawie odpowiedzi, której Pan Sekretarz Sopliński udzielił na interpelację poselską nr 3346 dotyczącą formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego. 

Zażalenie na nieudzielenie odpowiedzi wysłane w trybie art. 37 k.p.a. do Ministra Zdrowia w dniu 15 marca 2014r.

Odpowiedź z dnia 26 marca 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

5. Pismo do Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 24 lutego 2014), w sprawie stanowiska Departamentu z dnia 26 września 2011 roku. w kwestii obowiązków szpitali w zakresie wypełniania i przekazania do USC pisemnych zgłoszeń urodzenia dziecka umożliwiających rejestrację martwych urodzeń.

Odpowiedź z dnia 31 marca 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

6. Pismo do Rzecznika Prasowego Ministra Zdrowia (data wysłania 02 marca 2014), w sprawie wypowiedzi Rzecznika Prasowego Ministra Zdrowia, Pana Krzysztofa Bąka, opublikowanej w artykule "Musisz pochować 3 milimetry" w "Dużym Formacie" Gazety Wyborczej.

Aktualny status: brak odpowiedzi.

 

7. Pismo do Ministra Zdrowia (data wysłania 17 marca 2014), w sprawie podstaw prawnych dla publikowanych w różnych formach wypowiedzi urzędników Ministerstwa Zdrowia w kwestii zasad rejestracji martwych urodzeń w USC.

Aktualny status: brak odpowiedzi.

 

8. Pismo do Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 17 marca 2014), w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2014r.

Odpowiedź z dnia 4 kwietnia 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

9. Pismo do Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 20 marca 2014), w sprawie procedury uprawdopodabniania płci na potrzeby wypełnienia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w kontekście braku możliwości wykluczenia zaburzenia identyfikacji płci (transseksualizmu) u dziecka w momencie jego narodzin.

Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2014 (wraz z całą późniejszą koresopndencją) znajduje się bezopśrednio pod treścią pisma.

 

10. Pismo do Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (data wysłania 20 marca 2014), w sprawie prac nad nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego prowadzonych przez Ministerstwo.

Odpowiedź z dnia 10 kwietnia 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

11. Pismo do Pani Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (data wysłania 1 kwietnia 2014), zawierające kolejne pytania, które pojawiły się po udzieleniu przez Panią Dyrektor odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2014r.

Odpowiedź z dnia 8 kwietnia 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

12. Pismo do Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości (data wysłania 6 kwietnia 2014) w sprawie Stanowiska Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii dopuszczalności stosowania uprawdopodobnienia płci martwych płodów.

Odpowiedź z maja 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

13. Pismo do Sekretarza Soplińskiego (data wysłania 12 kwietnia 2014), w sprawie oświadczenia Pana Sekretarza o treści: “Ministerstwo Zdrowia nie przekazuje świadczeniodawcom przygotowanych opinii, jako obowiązujące ich prawo”.

Aktualny status: brak odpowiedzi.

 

14. Pismo do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW oraz Departamentu Matki i Dziecka MZ (data wysłania 28 kwietnia 2014), w sprawie podjęcia przez oba Ministerstwa wzajemnej współpracy w celu doprecyzowania brzmienia prawa w kwestii rejestracji w USC martwych urodzeń z wczesnych ciąż.

Odpowiedź z dnia 13 maja 2014, wraz z całą późniejszą korespondencją w sprawie, jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

15. Pismo do Biura Rzecznika Praw Pacjenta  (data wysłania 6 maja 2014).

Odpowiedź otrzymana w dniu 11 czerwca 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

16. Pismo do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (data wysłania 28 maja 2014).

Odpowiedź otrzymana w dniu 17 czerwca 2014 jest zamieszczona, wraz z kolejną korespondencją w tej sprawie, pod treścią pisma.

 

17. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instytucji uprawdopodobnienia płci do treści Rozporządzenia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia (data wysłania 21 czerwca 2014).

 

18. Pismo do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (data wysłania 23 czerwca 2014r.)

Odpowiedź z dnia 26 lipca 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

19. Pismo do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW (data wysłania 9 września 2014r.) w sprawie prac nad nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego w kontekście proponowanych zmian w zakresie zasad rejestracji martwych urodzeń.

Odpowiedź z dnia 19 września 2014 jest zamieszczona pod  treścią pisma.

 

20. Pismo do Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w sprawie prac nad nową wersją ustawy p.a.s.c.

 

21. Pismo do Ministra Zdrowia przesłane w dniu 12 listopada 2014r.

 

22. Pismo (wniosek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zbadania zgodności z Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykułu 54 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus