Pismo do Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka
Data wysłania 17 marca 2014
______________________________________________________________
 
Pani Dyrektor Dagmara Korbasińska
Departament Matki i Dziecka
Ministerstwo Zdrowia
Warszawa
 
 
dotyczy pisma z dnia 18 lutego 2014, sygnatura MZ-MD-P-075-4999-4/KC/14
 
Szanowna Pani Dyrektor,
 
W nawiązaniu do Pani odpowiedzi na moje pismo z dnia 22 stycznia 2014r., a konkretniej w odniesieniu do następującego cytatu z Pani odpowiedzi:
 
“ (...) ponownie informuję, że  interesujący Pana Komunikat (...)  został zamieszczony na naszej stronie (...)  w celu zawiadomienia w ten sposób możliwie największej grupy świadczeniobiorców (podmiotów leczniczych), aby nie wysyłali do urzędów stanu cywilnego w sposób niekompletny wypełnionych druków Pisemnego zgłoszenia dziecka, ponieważ zostaną zwrócone do szpitala bez załatwienia sprawy.”
 
zmuszony jestem zadać Pani Dyrektor następujące pytanie:
 
Który konkretnie fragment przedmiotowego Komunikatu informuje “świadczeniobiorców”, aby nie wysyłali do USC druków pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wypełnionych niekompletnie (ponieważ zostaną zwrócone bez załatwienia sprawy)?
 
Pytam o to, ponieważ jedynym zaleceniem, jakie odnajduję w treści Komunikatu (a i tak sformułowanym nie wprost) jest zalecenie, czy też może raczej: niewyrażona wprost, nieśmiała sugestia odstąpienia przez podmiot leczniczy od żądania od USC wydania decyzji administracyjnej o odmowie sporządzenia aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu w przypadku, gdy rodzice nie są zainteresowani rejestracją tego zdarzenia, a pisemne zgłoszenie urodzenia było niekompletne. 
 
I jeszcze jedno pytanie, którego korzystając z okazji nie mogę nie zadać: 
 
Czy w związku z tym, że podmioty lecznicze - jak rozumiem - nie mogą (czy też: nie powinny) wysyłać do USC druków pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wypełnionych niekompletnie (ponieważ zostaną zwrócone bez załatwienia sprawy) oznacza to, że w pewnych przypadkach podmioty lecznicze powinny w ogóle odstąpić od wypełnienia pisemnego zgłoszenia i przekazania go do USC?
 
Jeśli istnieją takie sytuacje, w których podmiotowi leczniczemu wolno nie zgłosić martwego urodzenia do USC, (bo - jak rozumiem - nie wolno przesłać do USC niekompletnie wypełnionego pisemnego zgłoszenia) to proszę o wyszczególnienie tych sytuacji, wraz z podaniem podstawy prawnej, która reguluje tą kwestię.
 
Jednocześnie informuję, że nadal z zainteresowaniem czekam na odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały Pani Dyrektor zadane w piśmie z dnia 22 stycznia 2014 roku, a które pozostawiła Pani bez odpowiedzi, czy choćby słowa komentarza,  w piśmie MZ-MD-P-075-4999-4/KC/14.
 
Zgodnie z art. 35 k.p.a. na odpowiedź na niniejsze pismo czekam w terminie 30 dni.
 
W związku z tym, że problem poruszany w niniejszym piśmie dotyczy kilkudziesięciu tysięcy rodziców każdego roku, pełna treść niniejszego zapytania już jest opublikowana, a odpowiedź - jeśli ją otrzymam - zostanie opublikowana na stronie internetowej poronienie.info
 
Z poważaniem,
(...)
_____________________________________________________________________
 
Odpowiedź Departamentu Matki i Dziecka na pismo z dnia 18 marca 2014
Pełna treść odpowiedzi (skan):

comments powered by Disqus