Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • Art. 20 ust.1: "Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych."
  • Art. 22 ust. 1: "W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta."

 

*****

 

W tym dziale będziemy publikować przede wszystkim opisywane bezpośrednio przez kobiety, które same tego na sobie doświadczyły, przypadki naruszania przez szpitale prawa pacjentek (dotkniętych tragedią poronienia) do poszanowania ich godności oraz intymności.

Jednocześnie dla równowagi chętnie zamieścimy tu również przykłady pozytywne - jeśli z Waszych obserwacji i doświadczeń wynika, że jakiś szpital opiekuje się swoimi roniącymi pacjentkami w sposób godny wyróżnienia i mogący posłużyć innym szpitalom za wzór do naśladowania, to takie historie będą równie cenne (a może nawet i cenniejsze od przykładów negatywnych).

Swoje historie można przesyłać na skrzynkę mailową poronienie.info"małpka"gazeta.pl lub przez profil poronienie.info na facebooku.

 

*****

 

historia pierwsza

historia druga 

historia trzecia

historia czwarta

historia piąta

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus