4 listopada 2014r. 

 

"Jeśli na fakturze będzie urna, a nie trumna, to nie dostaniecie Państwo zasiłku pogrzebowego".

 

Pracownikowi zakładu pogrzebowego (a czasem nawet i urzędnikowi ZUS) zdarza się poinformować rodziców dziecka martwo urodzonego, że warunkiem koniecznym otrzymania zasiłku pogrzebowego jest m.in. przedstawienie faktury za zakup wyłącznie trumny (a nie urny).

Informacja taka jest niezgodna z prawdą.

Wewnętrzny dokument Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod nazwą "Procedura postępowania w zakresie ustalania uprawnień i wypłaty zasiłków pogrzebowych" w punkcie 32 mówi jednoznacznie:

 

32. W celu udokumentowania kosztów pogrzebu wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć między innymi rachunek za trumnę lub urnę, chyba że istnieją przyczyny to uniemożliwiające. Przyczyny nieprzedłożenia rachunku za trumnę lub urnę powinny być wyjaśnione, a jeżeli są uzasadnione należy szczegółowo opisać je w notatce przy opracowywaniu sprawy w aplikacji BC.

 

Pełna treść tej procedury jest do pobrania TUTAJ.

 

 

 

 

comments powered by Disqus