Oto prezentacja graficzna wyników ankiety przeprowadzonej w dniach 29 lipca - 25 września 2015.

Co szczególnie warte podkreślenia, ponad 2/3 ankietowanych kobiet jest zdania, że wiedza na temat płci dziecka nie jest bezwzględnie konieczna do wydania aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego. Stoi to oczywistej sprzeczności z tezą stawianą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jakoby istniało jakieś "oczekiwanie społeczne" co do zgodności prawdziwej (rzeczywistej) płci dziecka martwo urodzonego z nadanym mu imieniem.

W ciągu dwóch miesięcy w ankiecie wzięło udział blisko 1000 kobiet, spośród których ponad 75% przeszło poronienie.

comments powered by Disqus