W tym dziale publikowane są wzory pism:

  • pomocne w dochodzeniu swoich praw od szpitala w sytuacji, gdy szpital nie zamierza się wywiązać z obowiązków narzuconych mu z tytułu martwego urodzenia dziecka.

  • zwracające uwagę Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na problem nierównego traktowania przez prawo matek dzieci martwo urodzonych.

 

 

 

comments powered by Disqus